Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Waterpieper


Wetenschappelijke naam

Anthus spinoletta

English name

Water Pipit

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

5000-10.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen