Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boompieper


Wetenschappelijke naam

Anthus trivialis

English name

Tree Pipit

Broedparen 2013-2015

50.000-80.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Aantallen

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen

 

Presentie

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok

 

Veranderingen

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie

 

Combinatie

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen