Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Pieper


Wetenschappelijke naam

Anthus richardi

English name

Richard's Pipit

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data