Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Slangenarend


Latijnse naam

Circaetus gallicus

English name

Short-toed Snake Eagle

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data