Vogelatlas Nederland

Carolina-eend


Latijnse naam

Aix sponsa

Engelse naam

Wood Duck

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data