Vogelatlas Nederland

Koereiger


Latijnse naam

Bubulcus ibis

Engelse naam

Cattle Egret

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde