Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Koereiger


Latijnse naam

Bubulcus ibis

English name

Western Cattle Egret

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

3-13

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes