Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Common Tern


Scientific name

Sterna hirundo

Dutch name

Visdief

Breeding pairs 2013-2015

14.000-18.000

Winter numbers 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Wintering distribution 2013-2015