Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Eurasian Coot


Scientific name

Fulica atra

Dutch name

Meerkoet

Breeding pairs 2013-2015

110.000-140.000

Winter numbers 2013-2015

350.000-370.000

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983