Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

California Quail


Scientific name

Callipepla californica

Dutch name

Californische Kuifkwartel

Breeding pairs 2013-2015

0

Winter numbers 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983