Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Velvet Scoter


Scientific name

Melanitta fusca

Dutch name

Grote Zee-eend

Breeding pairs 2013-2015

0

Winter numbers 2013-2015

200-800

Terug naar alle kaarten

Abundance wintering 2013-2015