Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Hottentot Teal


Scientific name

Spatula hottentota

Dutch name

Hottentottaling

Breeding pairs 2013-2015

0

Winter numbers 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Abundance wintering 2013-2015