Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Rosy Starling


Scientific name

Pastor roseus

Dutch name

Roze Spreeuw

Breeding pairs 2013-2015

0

Winter numbers 2013-2015

1-3

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983