Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Western Jackdaw ssp monedula


Scientific name

Coloeus monedula monedula

Dutch name

Noordse Kauw

Breeding pairs 2013-2015

0-5

Winter numbers 2013-2015

250-1000

Terug naar alle kaarten

Abundance breeding 2013-2015