Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Goldcrest


Scientific name

Regulus regulus

Dutch name

Goudhaan

Breeding pairs 2013-2015

45.000-75.000

Winter numbers 2013-2015

100.000-400.000

Terug naar alle kaarten

Wintering distribution 2013-2015