Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Icterine Warbler


Scientific name

Hippolais icterina

Dutch name

Spotvogel

Breeding pairs 2013-2015

10.000-15.000

Winter numbers 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Relative abundance breeding 2013-2015