Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Common Blackbird


Scientific name

Turdus merula

Dutch name

Merel

Breeding pairs 2013-2015

650.000-1.100.000

Winter numbers 2013-2015

2.000.000-3.000.000

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983