Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Common Redstart


Scientific name

Phoenicurus phoenicurus

Dutch name

Gekraagde Roodstaart

Breeding pairs 2013-2015

19.000-23.000

Winter numbers 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Relative abundance change breeding 2013-2015 vs 1998-2000