Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Dunnock


Scientific name

Prunella modularis

Dutch name

Heggenmus

Breeding pairs 2013-2015

175.000-225.000

Winter numbers 2013-2015

300.000-600.000

Terug naar alle kaarten

Wintering distribution 2013-2015