Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boerenzwaluw


Latijnse naam

Hirundo rustica

English name

Barn Swallow

Broedparen 2013-2015

210.000-280.000

Winteraantallen 2013-2015

0-2

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie