Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Woudaap


Latijnse naam

Ixobrychus minutus

English name

Little Bittern

Broedparen 2013-2015

20-40

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok