Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Veldleeuwerik


Latijnse naam

Alauda arvensis

English name

Eurasian Skylark

Broedparen 2013-2015

35.000-45.000

Winteraantallen 2013-2015

10.000-40.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes