Vogelatlas Nederland

Boomleeuwerik


Latijnse naam

Lullula arborea

Engelse naam

Woodlark

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data