Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boomleeuwerik


Latijnse naam

Lullula arborea

English name

Woodlark

Broedparen 2013-2015

4300-5300

Winteraantallen 2013-2015

300-500

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok