Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roerdomp


Latijnse naam

Botaurus stellaris

English name

Eurasian Bittern

Broedparen 2013-2015

310-380

Winteraantallen 2013-2015

500-1000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data