Vogelatlas Nederland

Grote Bonte Specht


Latijnse naam

Dendrocopos major

Engelse naam

Great Spotted Woodpecker

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal