Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Specht


Latijnse naam

Dryocopus martius

English name

Black Woodpecker

Broedparen 2013-2015

700-1000

Winteraantallen 2013-2015

2000-3000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data