Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Ruigpootuil


Latijnse naam

Aegolius funereus

English name

Boreal Owl

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok