Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Velduil


Latijnse naam

Asio flammeus

English name

Short-eared Owl

Broedparen 2013-2015

10-100

Winteraantallen 2013-2015

100-500

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok