Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Ransuil


Latijnse naam

Asio otus

English name

Long-eared Owl

Broedparen 2013-2015

2200-3000

Winteraantallen 2013-2015

7000-12.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data