Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Steenuil


Latijnse naam

Athene noctua

English name

Little Owl

Broedparen 2013-2015

7500-8500

Winteraantallen 2013-2015

20.000-35.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data