Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Sneeuwuil


Latijnse naam

Bubo scandiacus

English name

Snowy Owl

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-5

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data