Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Koekoek


Latijnse naam

Cuculus canorus

English name

Common Cuckoo

Broedparen 2013-2015

5700-7000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data