Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Aalscholver


Latijnse naam

Phalacrocorax carbo carbo

English name

Atlantic Great Cormorant

Broedparen 2013-2015

2-4

Winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data