Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Aalscholver


Latijnse naam

Phalacrocorax carbo

English name

Great Cormorant

Broedparen 2013-2015

18.700-21.700

Winteraantallen 2013-2015

29.000-38.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data