Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Monniksparkiet


Wetenschappelijke naam

Myiopsitta monachus

English name

Monk Parakeet

Broedparen 2013-2015

15-20

Winteraantallen 2013-2015

40-60

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data