Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Alexanderparkiet


Latijnse naam

Psittacula eupatria

English name

Alexandrine Parakeet

Broedparen 2013-2015

20-40

Winteraantallen 2013-2015

175-250

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data