Vogelatlas Nederland

Halsbandparkiet


Latijnse naam

Psittacula krameri

Engelse naam

Rose-ringed Parakeet

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen