Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Jan-van-gent


Latijnse naam

Morus bassanus

English name

Northern Gannet

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

500-2500

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes