Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Dodaars


Latijnse naam

Tachybaptus ruficollis

English name

Little Grebe

Broedparen 2013-2015

2100-2900

Winteraantallen 2013-2015

5200-6500

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data