Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zomertortel


Latijnse naam

Streptopelia turtur

English name

European Turtle Dove

Broedparen 2013-2015

1200-1400

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data