Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Alk


Latijnse naam

Alca torda

English name

Razorbill

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

50-250

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data