Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zeekoet


Latijnse naam

Uria aalge

English name

Common Murre

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1000-2500

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data