Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witvleugelstern


Latijnse naam

Chlidonias leucopterus

English name

White-winged Tern

Broedparen 2013-2015

0-7

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data