Vogelatlas Nederland

Witvleugelstern


Latijnse naam

Chlidonias leucopterus

Engelse naam

White-winged Tern

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond