Vogelatlas Nederland

Witwangstern


Latijnse naam

Chlidonias hybrida

Engelse naam

Whiskered Tern

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond