Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Noordse Stern


Latijnse naam

Sterna paradisaea

English name

Arctic Tern

Broedparen 2013-2015

850-1050

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data