Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Visdief


Latijnse naam

Sterna hirundo

English name

Common Tern

Broedparen 2013-2015

14.000-18.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data