Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Drieteenmeeuw


Latijnse naam

Rissa tridactyla

English name

Black-legged Kittiwake

Broedparen 2013-2015

50-150

Winteraantallen 2013-2015

1000-4000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data