Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Drieteenmeeuw


Latijnse naam

Rissa tridactyla

English name

Black-legged Kittiwake

Broedparen 2013-2015

50-150

Winteraantallen 2013-2015

1000-4000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes